7 Mart 2008 Cuma

ÜCRETSİZ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

T.C. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ
Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları
Projenin Amacı: Makro planda bilgi çağının değişim ve gelişim karakterlerine uygun cevap verme, ülkeler arası yaşanan rekabette ülkemiz için gerekli olan yetişkin insan gücünün oluşmasına katkı yapmak, ülkemizde hat safhada olan işsizlik sorununa bir dünya kenti İstanbul özelinde çözümleyici adım atmak, bu kapsamda iş hayatının talep ettiği nitelikli ara elaman ihtiyacını nispeten karşılamak öngörülmektedir.
Kurslar hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenir. Her sınıf 12-20 kursiyerden oluşur.Eğitim sonunda kursiyerlere İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası’nın onayladığı sertifika verilir.
Açılması Planlanan Kurslar :

CNC Tezgah Operatörlüğü
CNC Torna ve Freze (Dik işlem) tezgahında takım sıfırlama, program hazırlama, tezgahı çalıştırma gibi orta derecede CNC operatörü olmak isteyenlere yöneliktir.


AUTOCAD
AutoCAD çizim programını öğrenmek isteyen, ilerletmek isteyenler için düzenlenmiştir. Kursta 2 ve 3 boyutlu çizim komutları "Makinecilik" alanı için gösterilecektir.

Tornacılık ve Frezecilik
Piyasada çalışan veya hiç mesleği olmayan meslek edinmek isteyenler için tornacılık ve frezecilik eğitimlerini kapsar.

CAD-CAM (TopSolid)
TopSolid ile CAD ve CAM eğitimini kapsar.

SOLIDWORKS
SolidWorks programı ile tasarım, montaj ve teknik resim çıkarma konularını kapsar.
Katılmak isteyenlerde aranacak şartlar :
1) En az ilkokul mezunu olmak,
2) Sağlığı öğrenim görmek istediği meslek dalına uygun olmak.
Başvuru sırasında istenecek belgeler:
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Öğrenim belgesi,
3) İkametgâh belgesi,
4) Sabıka kaydı,
5) 2 adet vesikalık fotoğraf.

Kurslar tamamen ÜCRETSİZ olup, başvurular 31 Mart 2008 tarihine kadar İsmet Aktar Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojisi Bölümünden Taner ÖZDEMİR ve Salih ŞAHİN’E bizzat yapılacaktır.

Kurs Merkezi : İsmet Aktar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü
Adres : Halkalı Cad. No:486 Sefaköy/K.Çekmece (Oyak Siteleri Arası) Telefon : 0 537 666 2572

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

Makine sanayisi dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektör sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır.

Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Makine Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
- Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme - Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı - Endüstriyel Kalıp - Bilgisayarlı Makine İmalatı - Mermer İşleme - Makine Bakım Onarım dalları yer almaktadır.

Makine Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. 9. sınıfın dersleri tüm genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

Programın temel yapısı oluşturulurken 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararas iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır.

Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır.